Priorities - Professional Organizing
t: +31 (0) 10 5216211

Wie?

Mr. Sandra Kruijt, consultant en eigenaar van Priorities (2004)

Priorities adviseert en coacht mensen om zo slagvaardig mogelijk te zijn in werk of privé. Bij een hoge werkdruk kan de persoonlijke effectiviteit van professionals of de efficiency van een organisatie verminderen.

 

Sinds 2004 begeleidt Mr Sandra Kruijt (management consultant en executive coach) eigenaar van Priorities directeuren, managers, hoogleraren en mensen in vrije beroepen die in een spagaat terecht komen tussen declarabele uren werken in hun expertise en hun management- of acquisitietaken. Om veel minder uren te maken door overbodig werk te reduceren en hogere targets te halen.

 

Targets komen uit business plannen, medewerker tevredenheidsonderzoeken en persoonlijk leiderschapsplannen. Soms functioneren mensen tijdelijk minder dan ze op basis van hun volledige capaciteiten kunnen. Dat kan door allerlei redenen zijn, maar meestal door een spagaat tussen werkzaamheden en gebrek aan tijd het werk hier op in te richten. Een spagaat kan ook veroorzaakt worden door life events, hectiek als working parentswork life balance, mantelzorg, (chronische) ziekte of burn-out.

 

PRIORITIES AT WORK PROGRAMMA (maand- of halfjaarprogramma)

Eén-twee dagen professional organizing – coaching on the job
Persoonlijke rapportage, schriftelijk advies
Ondersteuning bij de implementatie; telefonische high level coachingsessies
Webinars en masterclasses
Tools en instrumenten

 

Professional Organizing is een kickstart (in company advies, coaching on the job van één of twee dagen) waarin mensen direct de omslag maken waar anders de tijd voor ontbreekt. Hierna volgt implementatie van adviezen tijdens het Priorities at Work Programma.

 

Sandra’s werkervaring als advocaat, als Chief Human Resources tevens lid van het Management Team (verantwoordelijk voor de oprichting van een bedrijf in Ierland) en als bestuurslid van het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid voegt zij toe aan de expertise van cliënten.

 

De volgende kennisgebieden zijn geïntegreerd in de methode van Priorities:  effectief en efficiënt werken, arbeidsrecht, strategisch human resource management, Duurzame Inzetbaarheid, psychosociale arbeidsbelasting, time management, stress management, EU beleid arbeidszaken, beleid vanuit Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bedrijfsgezondheidszorg, arbeidsomstandighedenrecht.

 

Specialisatie

Duurzame inzetbaarheid, werkdruk, work life balance, psychosociale arbeidsbelasting, burnout preventie & re-integratie, trendwatching human resource management.
• specialisatie (preventie van) werkdruk (vanaf 2004) en work life balance (2005-2007)
• ontwikkeling (2005-2007) en de lancering internetapplicatie De Balanstool Priorities.nu – de berekening van de balans in het werk en de balans tussen werk en privé (2007) – 10.000+ bezoeken
• De Sandra Blog – on work life balance (2009) – 10.000+ bezoeken
• specialisatie Duurzame inzetbaarheid (2010)
• Handboek Een leven lang inzetbaar Voor het handboek Duurzame Inzetbaarheid van Dr. A. de Lange en Prof. Dr. B.I.J.M. van der Heijden schreef Sandra Kruijt het hoofdstuk: ‘De praktijk is weerbarstig. Ervaringen van (HR) managers in de praktijk’.
• Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid Sandra is bestuurslid bij het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid, opgericht door Dr. Annet de Lange (Lector HRM Hogeschool Arnhem Nijmegen) en Prof. Dr. Beatrice van der Heijden (Professor Strategisch HRM Radboud Universiteit). www.nkdi.nl

Priorities werkt samen met gerenommeerde kennisinstituten, organisaties en experts. Deze dynamische samenwerking staat garant voor state-of-the-art kennis, doeltreffendheid en kwaliteit.

Ik ben u graag van dienst. Sandra Kruijt

 

Sandra Kruijt van Priorities was Ambassadeur Fonds Psychische Gezondheid (nu: Mind)

 

 

Priorities was campagnesupporter van de campagne ‘Herken de de druppel – check je werkstress’ van 2014 – 2018.

Testimonials

 • Het Priorities at Work (haljaar) Programma heeft me houvast gegeven in stormachtige maanden van extreem hoge werkdruk en een groot life event. Ik kan het aanbevelen als mensen aanlopen tegen hoge werkdruk en moeite hebben het werk te overzien. Overzicht houden op al mijn taken, een overvolle (vergader)agenda, prioritering in het drukke werk waren mijn grootste uitdagingen in mijn werk als leidinggevende van 90 personen (140 personen indirect). Daar kwam een groot life event bij. De kickstart coaching on the job waarin je samen met Sandra Kruijt (eigenaar Priorities, management consultant | executive coach),  achter je eigen bureau werk reduceert en prioriteiten stelt, geeft directe oplossingen en voelt snel vertrouwd. De zorgvuldige rapportage en het plan van aanpak na afloop helpen je door het proces, het halfjaarprogramma, heen. Verder werd ik blij van de positieve aanpak, namelijk focus op je sterke kanten. Dat geeft energie. Sandra overdenkt de dingen goed, geeft dan haar mening, advies. Ze is rustig, houdt het overzicht en kan op heldere manier haar kennis overdragen. Ik heb geleerd hoe ik mijn werk beter kan organiseren, zodat het behapbaar en overzichtelijker wordt. Ik heb een hele lastige periode overwonnen, heb inzicht in wat ik goed kan, waar ik mijn focus op wil leggen. Daarnaast ben ik blij met mijn nieuwe perspectief, energie en plezier als ik denk over mijn werk en de toekomst. Dat ik door deze periode heen gekomen ben, daar ben ik heel blij mee. Sandra was voor mij echt een houvast in de roerige tijden. De Masterclass Targets en Werkwaarden was voor mij onderdeel van het Priorities at Work Programma. Je kunt het ook los volgen. Ik deed een individuele sessie. Inspirerend en mooie inzichten! Heel leuk om het online vanaf je eigen locatie te kunnen doen. De uitkomst was zelfs boven mijn verwachting. Ik ging er open in en het heeft me veel inzicht gebracht.

  Alice Terberg-Froeling, Manager bedrijfsvoering Neurorevalidatie | Rijndam Revalidatie
 • Ik wist dat ik op een burnout afstevende, maar wist niet wat ik kon doen om het tij te keren. Ik vroeg mij nooit af hoe het met mij ging. Zowel in werk als in privé heb ik jarenlang gehold. Het werd steeds meer, chaotisch in het werk en in privé, altijd ‘ja’ zeggen en nog het gevoel hebben dat ik nog meer moest en kon doen. Tot het echt niet meer ging. “Het Priorities at Work Programma in het kort? Het werkt! Rust en ruimte. Zicht en adem”. Tijdens de kickstart coaching on the job richtten we een effectieve werkwijze in. Eindelijk heb ik een werkbare werkwijze in mijn hectische functie. Sandra heeft me erdoor heen geleid dat ik in hele korte tijd mijn patronen heb kunnen openbreken van: hoge eisen stellen, altijd bereikbaar moeten zijn, overzicht denken te houden door steeds meer te werken, verantwoordelijkheid toe-eigenen, afkeurende gedachten over mijzelf en over het belang van  vitaliteit (dat vond ik onzin), de jaren van alles wegstoppen en perfectionisme. Maar vooral mijn angst rond de kwaliteit van mijn functioneren. In hele korte tijd heb ik een hele andere kant van mijzelf leren zien. Het is ongelofelijk lekker om niet elke dag dat gejaagde gevoel te hebben van ‘Ik heb het druk’. Maar dat ik nu weer kan zeggen: “Ik heb lekker gewerkt!” en trots ben op wat ik heb bereikt.

  Cliënte die anoniem wil blijven
 • Ik gun iedereen het Priorities at Work Programma! De werkdruk was langdurig hoog. De combinatie van interne en externe factoren maakten dat ik opnieuw onderuit dreigde te gaan. Ik vond het heel bijzonder om te merken hoe Sandra Kruijt door goed te kijken en te luisteren in een korte tijd een organisatie, werkprocessen en een individu kan analyseren om in een zeer kort tijd processen vlot te trekken, gebruik makend van de sterke kanten van een persoon en rekening houdend met diens uitdagingen.

  Drs. I. (Ilana) Spuesens-Hoefnagel , Hoofd Psychosociale Zorg, Klinisch psycholoog - Ikazia Ziekenhuis
 • De kickstart coaching on the job is de mooiste start die een manager zich kan wensen om daadwerkelijk veranderingen in te zetten. Ik was aan het verdrinken in de hoeveelheid werk. Nu doe ik weer de juiste dingen: proactief werken aan de hoofdtaken van mijn functie. Ik ga niet langer meer (altijd) mee in de hectiek, de waan van de dag en ad hoc werkwijze die in de organisatie gegroeid was. Ik heb de touwtjes weer stevig in handen, ben goed voorbereid en zaken zijn weer goed gedelegeerd. De dynamiek op mijn afdeling is top. Sandra heeft veel kennis, is rustig maar vooral doortastend. Ik ben haar vooral dankbaar dat ze mij heeft laten inzien dat ik alleen nog maar ad-hoc bezig was. Dat we tijdens het Priorities at Work Programma de hoofdtaken van mijn functie in kaart hebben gebracht, op de manier dat ik weer met veel plezier, overzicht en zelfvertrouwen werk in mijn werk en in mijn rol als MT-lid.

  Drs. W.S.M. (Mariska) Larssen, Hoofd Personeel & Organisatie - Ikazia Ziekenhuis Rotterdam
 • Het Priorities at Work Programma heeft me in korte tijd inzichten gegeven, waarmee ik maanden vooruit kon – van harte bedankt hiervoor! De coaching on the job was uiterst waardevol voor me en onderscheiden Priorities van andere aanbieders: Terwijl ‘gewone’ coaches alleen maar horen wat je zelf vertelt, kijkt Sandra Kruijt echt hoe je werkt. Daardoor kan ze veel beter de problemen zien, benoemen en verhelpen! Het Priorities at Work Programma is een zeer effectieve manier om (weer) balans in de verhouding van privé en werk te brengen! Sandra is een zeer betrokken en bevlogen coach, die me met haar programma veel waardevolle input voor mijn verdere professionele ontwikkeling heeft geboden. Ik en mijn hele gezin zijn er blij mee.  

  Universitair docent Faculteit der Managementwetenschappen , Universiteit in Nederland
 • Naast de verantwoordelijkheid voor het neerzetten van mijn visie en het leidinggeven aan een afdeling werd ik veel verschillende uitvoeringstaken in getrokken. Mijn grootste bottleneck was dat ik hard werkte, vaak in privé ook en toch ’s avonds het gevoel had dat ik van alles niet had gedaan of bereikt van wat ik mij had voorgenomen. Sandra heeft me geholpen om de grote lijnen in mijn functie in te zien en niet in details te verzanden. Elke keer teruggaan naar grote thema’s, de hoofdtaken in mijn functie, helpt me om het overzicht te behouden. Dit heb ik in het Priorities at Work Programma goed kunnen implementeren. De grootste winst van het traject met Sandra is hoe ik in mijn functie als leidinggevende ben gegroeid. Sandra heeft mijn zelfvertrouwen verhoogd door haar respectvolle aanpak, het spiegelen van alle zaken die heel goed gingen en door de wetenschappelijk gevalideerde instrumenten die onderdeel uitmaken van het Priorities at Work progamma. Hierdoor ben ik mijn kracht, talenten, sterke punten en werkwaarden niet alleen gaan zien, maar ben ik in staat om daarvanuit te werken bij het neerzetten van mijn visie en het leiderschap van mijn afdeling.    

  Cliënte - Anoniem , Hoofd van een afdeling in een ziekenhuis
 • Door Sandra en Priorities ben ik me bewuster van mijn grip op het werk, lukt het mij beter rust in te bouwen en uit te stralen. Probeer ik beter en meer naar mezelf te luisteren en dat heeft zijn (positieve) weerslag op alles. In het Priorities at Work Programma ga je met Sandra samen, achter je bureau zitten om samen werk te reduceren en het werk opnieuw in te richten. Werkte ik voorheen volgens het principe ‘niemand is onmisbaar’ en wat blijkt, mijn spilfunctie en kennis en kunde bieden het tegenovergestelde.

  Marianne Petersen, Management Assistent van Directeur Erasmus MC Sophia