Priorities - Professional Organizing
t: +31 (0) 10 5216211

Een leven lang inzetbaar?

Priorities adviseert sectoren, organisaties en individuele professionals over duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid is gezond, gemotiveerd, met succes & plezier werken. Priorities adviseert over een integraal beleid voor duurzame inzetbaarheid en werkt daarin samen met het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NDKI), met gerenommeerde organisaties en aanbieders van instrumenten.

Priorities biedt workshops en presentaties over duurzame inzetbaarheid. Daarnaast begeleidt Priorities professionals bij hun duurzame inzetbaarheid.

Wilt u kennismaken met de expertise van Priorities?

In mei 2013 verscheen het handboek: ‘Een leven lang inzetbaar?’ door Dr. Annet de Lange en Prof. Dr. Beatrice van der Heijden. Mr Sandra Kruijt schreef voor dit boek het hoofdstuk ‘De praktijk is weerbarstig. Ervaringen van (HR-) managers’. Publicatieprijs werd in 2014 toegekend door Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen. Een geheel herziene versie verscheen in 2016. Het handboek wordt gebruikt in opleidingen human resources management/P&O. Bekijk hier alle auteurs.

Een leven lang inzetbaar?

Duurzame inzetbaarheid op het werk: interventies, best practices en integrale benaderingen

Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies? In dit handboek worden werkgevers, managers of personeelsfunctionarissen verder op weg geholpen met het doorgronden van het thema en wordt een overzicht geleverd van wat er bekend is in Nederland over het thema duurzame inzetbaarheid, met onderwerpen als:

  • Wat is duurzame inzetbaarheid en duurzaam werk?
  • Hoe meet Nederland duurzame inzetbaarheid?
  • Is de duurzame inzetbaarheid in Nederland te kwalificeren?
  • Welke factoren beïnvloeden de duurzame inzetbaarheid van ouder wordende werknemers?
  • Wat is er bekend over de beeldvorming van werkgevers over oudere werknemers? Zijn ouderen minder duurzaam inzetbaar dan jongeren?
  • Wat weten we uit eerder onderzoek over ouder worden op het werk?


Bestel hier het boek

Een leven lang inzetbaar?
Bestel hier het boek ‘Een leven lang inzetbaar?’.
De praktijk is weerbarstig
Lees hier het hoofdstuk: De praktijk is weerbarstig – ervaringen van (HR-) Managers – Mr. S.E. Kruijt
Management samenvatting
Lees hier de management samenvatting.
Artikel in vakblad Arbo
Lees hier het verschenen artikel in vakblad Arbo.