Priorities - Professional Organizing
t: +31 (0) 10 5216211

Strategisch Human Resource Management & Arbeidsrecht

Heeft u een bedrijf tot 100 man personeel zonder eigen HRM afdeling?
Priorities gaat graag voor u aan de slag voor uw state-of-the-art HRM.

Met: advies aan directie en management over contracten, arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, duurzame inzetbaarheid, bedrijfsgezondheidszorg, (preventie van) werkdruk, (ziekte)verzuim en preventie, re-integratie, pensioen, verlofvormen, HRM tools en instrumenten, personeelsbeleid, compliance & integrity, opstellen personeelshandboek en standaarddocumenten.

Uw medewerkers stellen hun vragen aan u. Aan wie vraagt u het eigenlijk?
worklifebalance